Tuesday, August 2, 2016

Õpilaste motivatsioon - sisemine ja välimine
Sattusin täna Edutopiast lugema Larry Ferlazzo artiklit Creating the Conditions for Student Motivation. Kogu lugu algab USA haridusametnik Terrel Belli mõttega, mis kõlab inglise keeles alljärgnevalt:

"There are three things to remember about education. The first is motivation. The second one is motivation. The third one is motivation." 
(Hariduse puhul tuleb meeles pidada kolme asja. Esimene on motivatsioon. Teine on motivatsioon. Kolmas on motivatsioon.) 

Pole paha, mis? 

Artiklis oli veel teinegi tsitaat, Ferlazzo omistab selle Sir Ken Robinsonile:

"Farmers and gardeners know you cannot make a plant grow ... the plant grows itself. What you can do is provide the conditions for growth." 
(Talunikud ja aednikud teavad, et sa ei saa sundida taime kasvama ... see kasvab ise. Mida sa aga saad teha, on pakkuda välja kasvutingimused.)Image: www.careerealism.com


Ferlazzo kirjutab, et kui õpilased on motiveeritud õppima, siis paranevad nende akadeemilised tulemused, käitumine klassiruumis ja eneseväärtustamisoskus. Samas tänapäeval kurdavad õpetajad pigem paljude õpilaste puhul igasuguse motivatsiooni puudumist. Vahel viib see krooniliste puudumisteni, mis sageli on omakorda koolist väljalangemise suuri mõjutegureid.

Üks võimalus motivatsiooni kasvatada on teha seda n-ö väliste tegurite abil (väline motivatsioon): naerunäoga kleepsud, punktide süsteem, numbrite süsteem, boonuste süsteem, tähekeste süsteem, mida iganes.  Päris paljudel õpetajatel on kasutusel mingit sorti motivatsioonisüsteem.

Ferlazzo kirjutab aga, et n-ö sisemise motivatsiooni tagantutsitamine on nagu talunike ja aednike "taime kasvutingimuste parandamine".  Sisemine motivatsioon aitab õpilasel paika panna mingi talle olulise eesmärgi, milleni jõudmine tekitab eduelamuse. Väline motivatsioon seevastu aitab käituda viisil, mis tagab küll teatud autasu, mis ei pruugi aga anda nii suurt vaimset naudingut kui siis, mil laps jõuab eesmärgini, mille ta on ise endale püstitanud.

Ferlazzo toob välja välise motivatsiooni miinused, milleks on näiteks lühiajaline toime, mis ei erguta loomingulisust ega 'out-of-box'-tüüpi mõtlemist. Samas ta rõhutab, et väline motivatsioon on teinekord täiesti õigustatud tagantupitamisvõte nii koolis kui ka töökohal.

Sisemise motivatsiooni puhul toob Ferlazzo välja neli komponenti, mis seda toidavad:

1. Autonoomia ehk iseseisvus: lapsele tuleb anda mõningane kontroll ehk õigus ise otsustada selle üle, mis üleüldse toimub ja kas või kuidas mingit tegevust teha.
2. Kompetents: laps teab, et mingi tegevuse tegemiseks on tal olemas vajalik oskus.
3. Kuuluvustunne: mingi tegevuse tegemine seob last kaaslastega ja ühendab teda ülejäänud seltskonnaga ühtseks meeskonnaks.
4. Väärtus: töö, mida laps teeb, peab olema talle huvitav ja väärtuslik, vajalik nii praegusel ajahetkel kui ka edaspidi.

Nende nelja nimetatud tingimuse loomine klassiruumis õpilaste sisemise motivatsiooni kasvatamiseks on Ferlazzo sõnul õpetajatele loomulikult väljakutse.


Allikas: http://www.edutopia.org/blog/creating-conditions-for-student-motivation-larry-ferlazzo

No comments:

Post a Comment