Friday, March 15, 2013

Killuke eesti keelt aastast 1536

Sihukese asja avastasin Tln Linnaarhiivi FB-lehelt täna:


Tallinna eestlaste truudusvanne Liivimaa ordumeistrile Hermann von Brüggeneyle 1536. aastal. Tekstis esineb esmakordselt kirjapanduna Tallinna eestikeelne nimetus (tallyna). Teksti on üles kirjutanud raesekretär Johann Sulstorp. Eestikeelsele tekstile järgneb saksakeelne tõlge teise käekirja ja teise tindiga (TLA, f. 230, n. 1, s. BK 12 I).
 
Tekst ise on sihuke:
 
"Mynno toyuetann nynck wannu ssell surell owsall nynck wegkewell yssandell yssandell Harmen Brüggeney, teysse nyme kaess Hassenkamp Mester Saxa ordens lifflandi maell myn armall yssandell nynck selle awsall tallyna lynhall wagka nynck sanna kuelya olla kuy mynd jummall awitacko ninck theme kallis euangelium."
 
Tänapäevases kõnepruugis näeks see välja nii: 
 
"Mina tõotan ning vannun sellele suurele, ausale ning vägevale isandale Herman von Brüggeneile, teise nimega Hasemnkampfile, Saksa ordu meistrile Liivimaal, minu armsale isandale ning sellele ausale Tallinna linnale vaga ning sõnakuulelik olla, kui mind Jumal aitab ning tema kallis evangeelium" (Kalmer Mäeorg)
Lahe leid. Igatahes. :)

No comments:

Post a Comment