Friday, March 15, 2013

Väljavõtteid Paide Teatajast 1900-1912

Paide Teataja nr 5, 8.03.1900, lk 2

Koigi wallamaja saalis andis 27 w[eebr 1900] Wenewere laulu koor ilmaliku kontserti. Ettekantud 14 laulu nähti rahwale meeldima. Laulude waheaegadel etendati: "Noor noorega ja wana wanaga ehk igale potile kohane kaas" ja "Enese tapja".


Paide Teataja nr 28, 23.08.1900 lk 1

Peetri [kiriku]õpetaja jagas 4 - 5 kooliõpetajale, kellel koolipidamine minewal aastal kõige paremini korras olnud, igaühele 10 auupalka. Kust ehk kelle poolt sarnane kingitus on tehtud, seda ei tea ma, aga tänuwäärt on ta tõesti. - Meie kihelkond on wanade koolimajade poolest "kuulus". Nüüd on inspektori läbi kommissari kaudu wallawalitsustele käsk tulnud, et Wiisus ja Wäike-Karedal uued majad ehitakse ja Kodasemal, Müüsleris ja mõnes muus kohas tarwiliselt ära parandataks, nii et nendes kooliõpetust wõib pidada. Ka kästi mitmesse koolimajasse Keisri pilta muretseda.


No comments:

Post a Comment