Monday, February 18, 2013

Kohapärimusi ja mälestuskilde - Silmsi ja Keri


 

Silmsi mõis, saksa ja vene keeles Silms, üldsuurus 910 [tessatini] 1856 [ruutsülda], omanik Ewald Aleksander von Stahl, kingitud 19. V 1914. a. Härrastemaja vana, väikene paekiviehitus, ühekordne. Mõisamaad on jagatud ilma mingi sihtkohata, härrastemajas elab üks asunik. Von Stahl on olnud vaikne, tagasihoidlik mõisnik teiste omasuguste hulgas. Teenijatega läbisaamine sõbralik. Olnud rikas ja võlgade vaba mees. (EKLA, f 200, m 11:1, 45 < Järva-Peetri khk. – Rudolf Stokeby, 1929)

Mõisniku hauakivi. Endises Silmsi mõisa rohuaias seisab vana tahutud ja sammaldunud kivi, millele on midagi peale raiutud. Kiri on saksakeelne ja ainuke sõna, mida mõistetakse, on vana Silmsi mõisniku nimi Tahl. Selle järgi otsustatud, et see on Tahli perekonna hauakivi, sest arvatakse, et osa Tahli perekonnast on maetud rohuaeda. (ERA II 220, 231/2 (3) < Peetri khk, Silmsi k, Helga t, L Kongas < Leena Grüger, 78 a, 1939)

Kirikumägi. Kui minna Silmsi maantee poolt mööda karjateed alla metsa poole, on vasemat kätt Koitla karjamaal lame mägi, millel kasvab suur mänd. Seal on ennemuiste olnud kirik. Rootsi aeg olid venelased hävitanud selle kiriku täielikult. Peale selle oli seal näha müüre ja haudu. Keegi sakslane olla omakse mälestuseks istutanud kaks mändi. Üks on seal praegugi kaunis suureks kasvanud. Peale selle tahetud mändi ka maha võtta, kuid see kasvab seal praegugi. Ja see mägi kannab Kirikumäe nime. Kirikumäele tahetud pärast kiriku lõhkumist uut kirikut ehitada. Aga müür, mis päeval tehti, langes öösel maa alla. Ja nii ei saadudki kirikut ehitada. (ERA II 220, 232/3 (4; 5) < Peetri khk, Silmsi k, Helga t, L Kongas < Leena Grüger, 78 a, 1939)

Mõisa viinavabrik ja „nossu”. Silmsi mõisa all koplis oli ennemalt mõisa aeg viinavabrik. Soojavee auk ja tiik on praegugi näha. Samuti pool-lammutatud maja Sardise koplis. Et siis purjus pääga palju tülitseti, sai see ligidane lepatukk kardetavaks. Hiljem elutsesid seal korteris keegi vana Sepp ja salaviina müüja. Salaviina tunti vaid ümbruskonnas „nossu” nime all. Naised ikka kurtsid, et see koht olevat juba vanast ajast kuni siia-a’ani vanakurja seoses, sest mehed kippusid ikka „nossu” jooma ja kisklema. (ERA II 220, 234 (6) < Peetri khk, Silmsi k, Helga t, L Kongas < Leena Grüger, 78 a, 1939)

Järvamaa nime saamise lugu. Vanal aal on Järvamaal pailu järvesid old. Kus paergu sood ja rabad on, sial on järved old. Sellepärast on hakatud teda Järvamaaks hüitama. Kaerevere küla, Valila, Silmsi ja Müislari külade ja mõisade all kõik see suur Võllaste soo, kus paergu Silmsi, Päinurme, Huuksi, Koigi ja Udeva meeste heinamaad on, see on kõik vanal põlvel järv old. Ka Köisi ja Keri turvarabad on vanal aal järved old (väljavõte Hans Anton Schultsi kirjast Jakob Hurdale; H II 39, 881/2 (778) < Koeru khk, 1892)

Kääri talu. Enne sõda olevat Silmsis olnud palju talusid. Ühes talus elanud mees, kes endal sõttaminekust pääsemiseks silma kääridega peast torganud. Selle järgi hakatigi seda Kääri taluks nimetama. (Suuline allikas, Sõrandu küla, Koigi v, Sirli Randmäe < Milvi Randmäe, 70 a, 2006)

Sõlega tüdruk Silmsi mõisas. Silmsi mõisa paksude seinte vahele olevat müüritud rahva jutu järgi mitu inimest. Ka üks tüdruk olevat sinna kuhugi müüritud. Selle kohta räägitakse järgmiselt. Kord pole jõudnud üks tüdruk teha ära kõike tööd, mis talle määratud. Kuid parun vihastanud selle peale ja lasknud tüdruku seina sisse müürida. Tütarlaps kandnud alati ees suurt sõlge. Ja iga kord, kui öösel kuu paistab täpselt mõisa fassaadile, pidavat see suur sõlg seal ikka veel särama tüdruku rinnas. Nii räägivad mõned inimesed. (RKM II 112, 110/1 (3a) < Peetri khk, Silmsi k, E Valge < Elli Valge, snd 1909, 1961)

Möldri kõrts ja karutantsitamise kuusk. Silmsi külas Möldri talus olnud ennemalt kõrts. Sääl kõrtsis kippunud naisedki jooma. Käinud siis vahepeal kodus kanu söötmas ja mune kõrtsi toomas viina eest. Et mehed hakanud kurjustama, siis saadud viimati vanaõelusest võitu, öeldes: „Karudki pandi siin õues tantsima, ja naistest ei saada nüüd jagu!” Sääl kõrtsi õuel olla tantsitud ja õpetatud karusid. See karutantsitamise kuusk kasvab veel praegugi Möldri talu õuel. (ERA II 220, 235 (7) < Peetri khk, Silmsi k, L Kongas < Leena Grüger, 78 a, 1939)

Maa-aluste arstimise kivi. Silmsi külas Uustalu koplis on lame kärniline kivi. Sääl käidud igal juhul abi otsimas. Paisete aeg pandud raha kolm korda paisetele ja viidud kivile. Maa-aluste aeg hõõrutud maa-aluseid soolaleiva puruga ja visatud seda kolm korda vastu tuult kivile. Tuulerõugete aeg aga põletatud närakaid sellel kivil, ja arstitud selle põlend ainete tuhaga. Sääl käidi veel igasugu nõia- ja arstirohtu segamas. See kivi on sääl veel praegugi. (ERA II 220, 240/1 (10) < Peetri khk, Silmsi k, Koitmäe t, Kongas < Miina Keeser, 75 a, 1939)

Lapse jalajäljega kivi. Endise Uustalu talu koplis oli üks suur kivi, millel oli väikese lapse jalajälg peal. Inimesed nimetasid seda Jeesuse jäljeks. Seal kivi juures käidi pühade ajal ohverdamas ja palvetamas. Mäletan väga hästi: kui ma olin väike, olid mul silmad haiged. Siis viis ema kord mind sinna kivi juurde ja tegi kivi peale mingisuguse auru. See pidi minu silmad terveks tegema. Ei tea kas see aitas, praegu olen vana, aga näen hästi. Aga endine praost Rinne ei sallinud seal inimeste käimist ja laskis oma sulastel hobustega selle kivi ära viia. Ta tahtis ise kiriku kaudu jumalasõnaga inimesi arstida ja inimeste ande armastada. Keegi ei tea sellest kivist enam midagi. Aga väga paljud peale minu teavad ja mäletavad seda kivi väikese lapse jalajäljega. (RKM II 182, 16/7 (8) < Peetri khk, Silmsi k, A Vellema < Johannes Vellema, 89 a, 1964)

Silmsi Uustalu Nõiakivi ehk Jeesuslapse jalajäljega kivi pidada palju haigusi ära parandama nagu: sügelisi, maa-aluseid, ohatusi, veiseröögatusi, kõõmakärnasid, vaevatäisi ja mõnda muud haigust. Kellel niisugust haigust juhtunud, see teinud keeva vett ja pannud tule süsi senna sisse ja läinud nüüd kõige selle veega senna kivi peale ja pesnud seal ennast, pärast kui tema juba pesnud olnud, siis ohvertanud selle kivi vaimule, kas raha ehk lõnga poolisi ehk teisi asja nagu: leivakoorukesi, liha tükkisi ja riide tükke ja nüüd lootnud tema kindlasti, et tema terveks saab ja mõnele on ka seda õnne olnud, et on terveks saanud. (H III 30, 94/5 < Peetri khk, Grassmann, 1904). See juba tollal hävinud kivi on omal ajal olnud üks tuntumaid Järvamaa ravikive. (Arad veed ja salateed, lk 27)

Karinusaar ja Võllasoo. Karinusaar, või Tiigiaukude või Piiskopisaar asub kõrge künkana Silmsi mõisa juures pehmes soos. Saar on mõni tiin suur. Saare lähedal asub Võllasoo. Jutustaja Vaini lapsepõlves olnud saarel tunda veel puude vahel liivaga tasandatud kõnniteed (uulitsad) tammedega kahel pool ääres. Kõneldakse, et keegi kapten, mõne teate järele piiskop või polkovnik pagenud sõjaväest ära oma meestega ja elanud sääl saarel roosili[st] elu. Ta lasknud sinna ehitada majad ja käinud ümberkaudu rahvast röövimas. Kes talle vastu hakanud, need kas tapnud kohapeal või viinud oma saarele, kus olnud soo äärde üles seatud võllas ja poonud nad sääl. Hiljem leitud ka samblasoost mahalangenud võllas. Sest saanud soo Võllasooks. Sel kaptenil olnud ka paar km Päinurme mõisa poole vesiveski ojal. Veski varemed olevat veel praegu tunda. Ühe teise teate järele asunud sel saarel hoopis keegi poliitikasüüdlane, kes teatud ajaks olevat pealinnast saadetud sinna elama. Tema maja palkidest ehitatud viimaks Silmsi küla Roti talu rehetare. Rabas kannab palju saari selliseid erilisi nimetusi nagu Suurlage saar, Saksasaar, Küünisaar, Mesipuusaar, Põrsasaar, Härjasaar jt. Kuid nende ümber pole kuulda mingit legendi. (EKLA, f 200, m 11:1, I 15/6 < Peetri khk, Silmsi k < Paistu khk, Holstre v; Peetri khk, Päinurme k < Silmsi k, Stokeby < Peeter Post 67 a, metsavaht; Hans Vain, 66 a, mõisateenija, 1929)

Karinusaare loss, Võllaste soo ja Anne auk. Kui hakata minema Silmsi külast läbi metsade Päinurme või Silmsi uude asundusse, on tee võrdlemisi vesine, eriti sügiseti ja kevadeti, sest mets ja maa on päämiselt soo. Ennemuiste olnud seal seitse järve. See soo ei kannud naljalt inimestki pääl, ainult üksikutel kõrgematel küngastel võis liikuda. Nendel küngastel on ka oma nimed, nagu Altsaar, Männiksaar, Koerasaar, Lammasaar. Ja palju niisuguseid saaresid. Kuid Vaali pool selles tümas soos oli olnud Karinusaare loss. Sääl lossis olid olnud röövlid peidus. Säälpool lossi oli Võllaste soo. Nimi Võllaste oli seepärast, et sinna sohu, kaagisambasse, poodi inimesi. Üle selle Võllaste soo oli olnud nahksild. Et silla pealt võõrad ei saaks tulla Karinu röövleid vaatama, tõmmatud sild ööseks päält ära. Kord hiilinud keegi naisterahvas lossi salaja vaatama. Röövlid aga näinud naist, kartnud, et see nende röövimised välja räägib, ja hakanud seda naist taga ajama, tahtes teda kaagisambasse ära puua. Naine aga hüpanud mülkasse ja uputanud enese ise. Sestsaadik hüütakse seda Anne auguks. Vanarahvas rääkis ikka, et sääl lossi keldris olla palju kulda ja kalliskive ning kolme peaga lohemadu valvavat seda varandust. Praegugi on Karinusaarel lossi alusmüüri näha. Säält müüri alt oli leitud kaevamisel jahi- või sõjasarve (kindlalt ei teata) ja poolik jahinuga, mis saadeti uurimisele. Praegu on Karinusaarel aga Silmsi uus asundus ja vana lossikaev on uue asuniku Metingu tarvitada. (ERA II 220, 225/7 (1) < Peetri khk, Silmsi k, Helga t, Kongas < Leena Grüger, 78 a, 1939)

Anne augu poodu. Ennemalt oli elanud Huuksis keegi vana ja haige naine. Pole saanud eriti ülevalgi käia. Ühel õhtul pannud enda valgesse riidesse ja läinud Võllaste soos asuva Anne augu juurde. Sinna väikese kidura kase külge poonud enda ära. Kui ta säält leitud, olid ta riided olnud nii puhtad ja helevalged, sukad määrdumata, et ei võinud kuidagi uskuda, et ta säält soost läbi käinud. Seepärast räägivad inimesed, et kurjad vaimud ta sinna viinud. (ERA II 220, 240/1 (10) < Peetri khk, Silmsi k, Koitmäe t, L Kongas < Miina Keeser, 75 a, 1939)

Kirikumäed Järvamaal. Kirikumägedeks kutsutud kohti leidub Järvamaal üksjagu, nii mõnigi neist seostub ilmselt tarandkalmega (tuntuim Nurmsi Kirikumägi). Kirikumäe-nimelised kohad on teada /…/ Silmsi Koitla karjamaal. Kirikut olevat tahetud ehitada ka /…/ Päinurme Väilamäele /…/ Merja linnamäel olevat olnud pärimuse järgi kirik, mille targad lasknud maa alla vajuda. (Arad, lk 30)

Keldrimägi. Seal, kus mina elasin, seal Silmsi-uudismaal, seda küla enam ei olegi. See oli Pätsi ajal ehitatud asunduseküla, aga kui Vene valitsus tuli, siis läksid ära kõik sealt laiali. Seal oli Patkuli sõjaretke tee. Patkuli sõjaretk oli sealt läbi läind ja seal olid need igasugused sepipajad ja värgid old ja rahamäed ja seal oli kulda sisse peidetud, nii et siis seal eluaeg käidi kaevamas. Seal üks mägi on, kus kogu aeg otsiti ja kaevati seda kulda. Ja siis meie talukoha pealt, kus künniaeg tuli kuldrahasid välja ja hõberahasid ja sepatööriistu. Ja naabritel tuli kuldrahasid välja, nii et seal oli ikka kunagi old mingisugune asula, kus kullaga tegeleti. See Patkul oli suur niisugune sõjamees või kes. Meie läksime 1941. aastal, ma olin väike tüdruk, läksime sinna, siis inimesed käisid ikka kulda otsimas. Kas keegi leidis, ei tea, ega keegi ei öelnud, kui leidis … A see on kaugemal, see on siit kümme kilomeetrit seal Päinurme pool. Kõik oli uuristatud ära, auke täis. See küngas, suur mägi oli ikka, otsiti seda kulda siis, et Patkuli sõjaretkelised matnud selle kulla. Need Patkulite värgid peaks kuskil ajalooürikutes olema sees. Minu isa küll luges neid asju ja uuris ja puuris seal. (ERA, MD 135 (24) < Koeru khk, Koidu-Ellavere küla, Väljavahi t, Ü Niin, K Ruus < Rita Päärt, snd 1933, 2003)

No comments:

Post a Comment