Wednesday, February 20, 2013

Koigi Vallaleht


 

Aastal 1995 käis toonane vallavolikogu esimees Tõnu Traks välja mõtte hakata välja andma oma valla lehte. Esimeseks toimetajaks sai uurimistööde koostaja ning ajaloohuviline, nüüdseks manalateele läinud Karl Kranich. Ta trükkis kõik materjalid kirjutusmasinal, seejärel viis need AS Kumasse, kus tekstid redigeeriti, kujundati ja trükiti. Eri aegadel on lehe ilmumisele kaasa aidanud erinevad inimesed: Mare Nurmsalu, Anne Uus, Valdis Rikkinen, Margus Lääts. Alates 36. numbrist sai uueks toimetajaks Lii Sammler ja samal ajal asus Leiger Metsalu lehte küljendama. 66. leht tuli juba välja Eva Nõlvaku käe all, kes tegi ise ka kujundustööd. Lehte trükib tänaseni OÜ Vali Press Põltsamaal. 73. numbrist sai leht väiksema formaadi ja hakkas ilmuma 8-leheküljelisena. Lehte levitatakse valla inimestele tasuta. Lehte on tehtud suuresti entusiasmist ja tihti on ohverdatud uneaega, et see õigeks ajaks trükki jõuaks. 2003. aastal, kui ilmus lehe 100. number (selle valmistasid ette kolm viimast toimetajat: Lii Sammler, Eva Nõlvak ja Ene Pedak), hindas Tõnu Traks väljaannet mahukaks, sisukaks ja kvaliteetseks, isegi paremaks kui mõni maakonnaleht, peegeldades toimetajate head tööd. Aastatega on kasvanud professionaalsus, leht on loetav ka internetis. Koigi Vallaleht on kohalike inimeste seas jätkuvalt oodatud ja hinnatud. 2013. aastal on Koigi Vallalehe toimetaja Ene Pedak endiselt inimeste keskel ja kirjutab meile lähedastest asjadest. 2010. aastal tähistas Koigi Vallaleht 15. aastapäeva.

No comments:

Post a Comment