Wednesday, February 20, 2013

Miilits, politsei, päästeamet


 
Miilits ja politsei

Kui Paides kõneldi, et politsei olla lihtsalt miilitsaks ümber ristitud, siis miilitsasalk Vaalis loodi juba 1905. aastal. Koigis algas miilitsa loomine 18. märtsil 1917 vallamajas [asukohaga Tamsis] peetud rahvakoosolekul, kuhu saabus vajalike selgituste andmiseks Järvamaa miilitsakomissar Veiler. Samas valiti 8-liikmeline komitee, kuhu kuulus üks mõisate, kolm peremeeste ja neli maatameeste esindajat. 30. märtsiks oli miilitsa asutamine Järvamaal lõpule viidud ja 15 komitee seas tegutses ka Koigi rakuke.
Eesti politsei taasloomise päevaks loetakse 12. novembrit 1918. Järvamaa politsei loodi juba 15. novembril 1918. Eeskujuks oli tsaariaegne politsei. Vormitunnus oli varrukal kantav valge käeside, millel M-täht ja maakonna (linna) pitsati kujutis. Hiljem võeti kasutusele hall munder. Miilitsa nimetus asendati 1919 politsei nimetusega.

Meie kandi poiss oli politseinik Argo Kivi (snd), hukkunud teenistusülesannete täitmisel 1994., mälestusmärk Mäos.

Päästeteenistus

Paides loodi esimene vabatahtlik tuletõrje selts 16. septembril 1879. Enne I maailmasõda ei ole Koigi piirkonnas tuletõrjeseltsi kohta andmeid, küll on teada, et 1928 loodi Koigis vabatahtlik tuletõrjeühing. 1950. aasta määrusega vabatahtlik tuletõrje reorganiseeriti, kõik vanad ühingud likvideeriti. Linnades ja valdades moodustati uued vabatahtlikud tuletõrjeühingud. 1963. aastal jaotati tuletõrjekomandod A- (ööpäevaringne teenistus) ja B-gruppi (polnud regulaarset valvet). Koigi komando kuulus samuti B-gruppi ning nad pidid olema võimelised 10 minuti jooksul välja sõitma. Viimati tegutses 1996. aasta aprillis Paide linna, Paide, Väätsa, Koigi ja Imavere valla ühine päästekomando. 1997 korraldati Järvamaa Päästeamet ümber Järvamaa Päästeteenistuseks, millega liideti ka omavalitsuste piirkondlikud päästekomandod.
On kellelgi pilte Jaan Luisust ja tema komandost? Kes seal veel olid? Tarmo Suigussaar? Teised?

No comments:

Post a Comment