Wednesday, February 20, 2013

Koigi piirkonna käpalised


 
Kaunis kuldking (Foto: bio.edu.ee)
 
Eestis kasvab looduslikult 36 liiki käpalisi. Koigi vallas kasvab ohtralt käpalisi, esindatud on vähemalt 10 liiki. 2006. aastal kirjutasid Koigi Põhikooli õpilased Indrek Salumäe, Annes Järve ja Kristjan Piho õpetaja Anne-Mai Jüriso juhendamisel uurimistöö „Koigi vallas kasvavad käpalised”. Uurimuse kohaselt võib Prandi küla lähistelt kasvamas leida kaunist kuldkinga, oja-haneputke ja harilikku käoraamatut, Koigi piirkonnast laialehelist neiuvaipa ja kahkjaspunast sõrmkäppa, Huuksist kahelehelist käokeelt, Ülejõe ja Rutikvere lähistelt harilikku käoraamatut, suurt käopõlle ja kuradi sõrmkäppa, Sõrandust vööthuul-sõrmkäppa ja pruunikat pesajuurt. Kõige rikkalikum valik käpalisi on leitud Vaali lähedalt: seal kasvavad kaunis kuldking, harilik käoraamat, kahkjaspunane sõrmkäpp, vööthuul-sõrmkäpp, kahkjaspunane sõrmkäpp, kuradi sõrmkäpp, laialehine neiuvaip ja pruunikas pesajuur.
Kahkjaspunane sõrmkäpp. Foto: www.looduskalender.ee, Mahtra raba artikkel
 
 

No comments:

Post a Comment