Monday, February 18, 2013

Kohapärimusi ja mälestuskilde - Tamsi


 

Tamsi Hiiemägi. Hiiemägi või Hiievainu asus Tamsi külas, küla endisel vainul. Sel Hiiemäel kasvanud vanasti hiigelsuur jalakas. Küla sepapada olnud selle lähedal ja maast üleskerkinud juurikad seganud seppa. See hakanud nende kallal urgitsema ja raiuma, kuni viimaks jalakas kuivanud ja kukkunud ümber umbes 20 a tagasi. (EKLA, f 200, m 11:1, I 10, < Peetri khk, Tamsi k, Jaagu t, Rudolf Stokeby < Mart Meeder, 42 a, 1929)

Kivikalmeid asub Tamsi külas Imeliku talu maal. 1897. a. uue Koigi vallamaja ehitamise puhul veetud kahest kalmest ehituskive, siis avastunud säält tuhka, oda moodi asju, üks mõõk jm. Kuhu asjad jäänud, ei teata. Üks kalmedest on veel praegu terve. (EKLA, f 200, m 11:1, 7 < Järva-Peetri khk., Tamsi k., Jaagu t. – Rudolf Stokeby < Mart Meeder, 81 a, 1929)

No comments:

Post a Comment