Wednesday, February 20, 2013

Perekonnanimed ja eestistamine 1935–1940


 

Koigi vallas 19. sajandi algul pandud perekonnanimed (andmed on pärit kirikuraamatutest, antud on esialgne kirjapilt ja hiljem normaliseeritud kuju): Ahl (Aal), Arme, Hams (Ams), Hansow (Ansov), Bachmann (Bahman), Diel (Diil), Edeberg, Einer, Elend, Erbe, Erdreich (Erdreih), Ewald (Evald), Ewer (Ever), Heerde (Eerde), Grünthal (Grüntal), Hansow (Hansov), Ins, Insulen, Hinriksen (Inriksen), Janow (Jaanov), Jakow (Jakov), Jammer, Janow (Janov), Junja, Jöggi (Jõgi), Kahhe (Kahe), Kalk, Kalmus, Kangur, Karell, Kiser, Koch (Kohh), Kok (Kokk), Koolmann (Koolman), Kurro (Kuru), Kutt, Kuul, Gnadeberg (Knadeberg), Grass (Krass), Gremberg (Kremberg), Grimm (Krimm), Grube (Krube), Grünthal (Krüntal), Lammer (Lamer), Lande, Langel, Lemsal, Linke, Linnberg (Linberg), List, Lohwat (Lohvat), Lohwat (Loovat), Luisk, Lusmann (Lusman), Lään, Maggus (Magus), Malstein, Marmel, Martow (Martov), Meibaum, Meine, Menge, Miller, Mora (Moora), Mord, Mulgi, Mühe, Müller, Naber, Nass, Nemo (Neemo), Nuut, Obst, Odem, Ostwind (Ostvind), Horn (Orn), Paas, Palm, Paris, Püskert, Bachmann (Pahman), Bast (Past), Birken (Pirken), Burg (Purg), Rande, Raum, Reben, Rede (Reede), Riss (Riis), Rohr (Roor), Root, Rosenberg, Rumpel (Rumbel), Saame, Saarn, Saat, Salben, Sardis, Saron, Schilf (Silhv), Schultz (Shults), Schwalbe (Shvalbe), Sieg (Siig), Silas, Silo, Spreu, Stein, Strick (Strik), Strömberg, Sturm, Surm, Särtz (Särts), Tahwes (Tahves), Tammberg (Tamberg), Tenne, Thomson (Tomson), Treier, Tucht (Tuht), Türk, Diel (Tiil), Fabel (Vaabel), Felde (Velde), Walde (Valde), Waller (Valler), Weber (Veber), Weidemann (Veideman), Weltmann (Veltman), Wenno (Venno), Wiesk (Viisk), Wuller (Vuller), Wärk (Värk), kokku 131 erinevat nime. (Allikas: Onomastika NET; http://www.history.ee/ono/)

Perekonnanimede eestistamise kampaania tõstatus juba vahetult pärast iseseisvumist, 1920. aastate algupoolel. Probleemiks peeti võõrapäraste (saksa, rootsi, vene jmt) nimede üleküllust, ühe ja sama nime kirjutamisel esinevaid erinevusi (nimede erikujud olid tekkinud vana ja uue kirjaviisi erinevustest ja nimede erinevast transkribeerimisest eesti ja vene keelde) ja ühiskonna edenedes halva kõla omandanud nimesid. Võõrapäraste perekonnanimede tõttu peeti paljusid Eesti silmapaistvaid tegelasi välismaal sakslasteks ja loomulikult riivas see eestlaste rahvuslikku uhkust. Sama kampaania raames vaadati üle ka kohanimed.

Koigi vallas (arvestuse aluseks on võetud 1937. aasta reformi järgsed piirid) muutis perekonnanime 307 inimest. Tolleaegse Koigi valla rahvaarv 1934. aastal oli 2796 inimest. Muudetud nimedega inimeste osakaal oli 32,9%. (Allikas Järvamaa 2, lk 300, tabel) 

Näiteks võib tuua Koigi vallast alguse saanud unikaalse perekonnanime Lande muutmise:

Number
Vana nimi
Uus nimi
Koht
Muutmise aeg
1
Lande
Kasela
Koigi
1938-01-14
2
Lande
Laande
Tallinn
1935-11-01
3
Lande
Laanemuru
Koigi
1938-01-14
4
Lande
Laansalu
Vao
1936-06-16
5
Lande
Laantee
Koigi
1936-03-31
6
Lande
Laantee
Koigi
1936-07-03
7
Lande
Laantee
Tallinn
1936-07-28

(Allikas: Onomastika NET; http://www.history.ee/ono/)

No comments:

Post a Comment